Školení a v ACR Autoškole v Pardubicích a ve Hlinsku

Provádíme školení řidičů referentů.

Za tzv. "referentské školení" se uznačuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu "Profesního školení".

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

K naplnění požadavku § 103 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce musí zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik toto školení zajistit zaměstnancům, kteří při své práci využívají motorové vozidlo do 3 500 kg – firemní či vlastní.

Obsah našeho školení řidičů:

- povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a řidiče
- osvětlení vozidel
- provoz na dálnici 
- provoz v obytné a pěší zóně
- dopravní nehoda
- reflexní vesty a autolékárnička
- přeprava osob a nákladu
- dopravní značky
- řízení provozu pokyny policisty
- bodový systém
- lékařské prohlídky
- a další

Z jaké legislativy naše školení řidičů obsahuje?

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- Vyhláška č. 294/2015 Sb.,o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
- Vyhláška č. 342/2014 Sb., změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
- Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

ACR Autoškola Pardubice a Hlinsko na FCB

lpg-autocentrum.cz

Kontaktujte nás

ACR Autoškola
Provoz Pardubice: Provoz Hlinsko:
Havlíčkova 841 Rváčovská 1639
Pardubice  Hlinsko

Spádové oblasti:
Pardubice, Hlinsko, Chrudim, Hradec Králové, Přelouč, Žďár nad Sázavou, Holice, Chotěboř, Skuteč, Lůže, Chrast, Heřmanův Městec, Slatiňany, Lázně Bohdaneč, Ždírec nad Doubravou, Proseč, Hrochův Týnec, Dašice, Seč, Svratka, Sezemice

 
 

E: acrautoskola@seznam.cz

T: + 420  723243579